7th Obsession of Light salon – säännöt suomeksi

Vantaan Fotokerhon 7. Obsession of Light 2019’n osallistumisohjeet suomeksi:
Opastava käännös. Englanninkieliset säännöt ovat sitovat.

OBSESSION OF LIGHT

Vantaan Fotokerhon 7.  kansainvälinen näyttely 2019

FIAPin suojelustunniste: 2019/129

PSAn suojelustunniste: PSA 2019-101

Nordic Society of Photography’n suojelustunniste 2019/07

AFCCn suojelustunniste 2019/03

GPUn suojeluksen lisenssitunniste L190052-M5G

 

Kalenteri:

Teosten latausaika alkaa:       5. tammikuuta 2019

Teosten latausaika päättyy:   11. maaliskuuta 2019

Teosten valinta näyttelyyn:   21.-24. maaliskuuta 2019

Tiedottaminen valinnoista:   31. maaliskuuta 2019

Palkintojen ja luetteloiden lähettäminen: 28. maaliskuuta 2019

Näyttelyn avajaiset:                8. toukokuuta 2019

Teossarjat:

A Yleinen värivalokuvateosten sarja (PSA PID color)

B Yleinen yksiväristen valokuvateosten sarja (PSA PID monochrome)

C Luontovalokuvateostenen sarja  (Colour or B/W) (PSA ND)

D Valokuvajournalismin sarja (Colour or B/W) (PSA PJD)

Palkinnot:         Näyttelyn paras kuvaaja, FIAP pins

4 FIAP kultaa, 4 FIAP hopeaa, 4 FIAP pronssia, 16 FIAP kunniakirjaa,

4 PSA kultaa, 4 PSA hopeaa, 4 PSA pronssia, 16 PSA kunniakirjaa,

4 GPU kultaa, 4 GPU hopeaa, 4 GPU pronssia, 16 GPU kunniakirjaa,

4 NFFF kultaa, 4 NFFF hopeaa, 4 NFFF pronssia,

4 AFCC kultaa, 4 AFCC hopeaa, 4 AFCC pronssia, 16 kunniakirjaa,

12 Vantaan fotokerhon kunniakirjaa

Kaikkiaan 141 palkontoa

Osallistumismaksu: 25 € ensimmäiseen osioon ja 5 € kustakin lisäosiosta.  PayPal tili exhibition@vantaanfotokerho.net

Tuomarit:
Pekka Salminen, NSMuF/b, EFIAP/b, SKsLSM, Ruotsi
Ilpo Pohjonen, AFIAP, Suomi
Kai Hypén, AFIAP, Suomi

Kilpailun presidentti: Eero Kukkonen AFIAP SKsLM

Johtoryhmä: Eero Kukkonen AFIAP SKsLM, Raimo Järvinen

Yhteystieto: http://obsession.vantaanfotokerho.net

email: exhibition@vantaanfotokerho.net

Eero Kukkonen eero.kukkonen@sksl.fi

Vantaan Fotokerho, osoite: Eero Kukkonen, Kirstinkuja 6, 01400 Vantaa, Finland

Osallistuminen:  rekisteröityminen ja teosten lataaminen internetsivullamme:  http://obsession.vantaanfotokerho.net

 

  1. Osallistuminen on avoin kaikille valokuvaajille maailmanlaajuisesti, harrastelijoille ja ammattilaisille.
  2. Digitaaliset valokuvateokset hyväksytään teemoihin A, B, C, D

A)  Avoin värisarja. Tämä kattaa kaikki kohteet mukaanlukien createve-valokuvateokset

B)   Avoin yksivärivalokuvasarja. Tämä kattaa kaikki kohteet mukaanlukien createve- valokuvateokset

C)   Väri- ja yksivärivalokuvateokset sallittu.

D)   PJD (Photojournalism division) käsitellee ajankohtaisia tapahtumia tai tilanteista säilyttääkseen ne tulevaisuutta varten ja jakaakseen sellaisia valokuvateoksia muiden ihmisten kanssa mukaanlukien valokuvauksen ystävien kanssa. Kuvajournalismi-teokset ovat valokuvateoksia tai valokuvateossarjoja ovat, joilla on informatiivinen sisältö ja tunteisiin vetoava vaikutus, sisältäen ihmisten mielenkiinnon, dokumentaariset arvot ja tuoreet uutisarvot. Tuomaroinnissa teosten journalistinen arvo ylittää kuvalaadullisen arvon. Arvostelun kannalta teokset, joita on manipuloitu tavalla , joka vaikuttavat kohteen asiaan tai jotka on rakennettu tarkoituksellisesti teosta varten eivät ole hyväksyttyjä kuvajournalismissa.

3.  Kaikki hyväksynnät kerryttävät FIAPin, PSAn, GPUn, SKsLn (AFCC) ja Nordic Society of Photography (NFFF) arvonomipisteitä.

4. Teosten pitää olla maksimissaan 1920  pikseliä pitkältä sivulta ja 1080 pikseliä lyhyemmältä sivulta mukaanlukein reunukset.  Teosten pitää olla tallennettu jpg-muodossa hyvällä laadulla. Tiedostokoko ei saa ylittää 2 MB. Väriprofiilin pitää olla sRGB. Kilpailun järjestäjä tavoitteena on järjestää näyttely palkituista teoksista tulostettuna. On suositeltua osallistua teoksilla edellä mainituilla pikselimitoilla ja parhaalla mahdollisella jpg-pakkauksella. Kilpailun järjestäjä voi pyytää isompia tiedostokokoja näyttelyn tulosteita ja luetteloa varten.

5. Kukin osallistuminen on rajoitettu neljään (4) teokseen kussakin osiossa. Osallistujan neljä teosta sekoitetaan muiden teosten joukkoon kunkin sarjan valintaosiossa.

6. Teoksessa ei saa olla mitään informaatiota osallistujasta, hänen maastaan tai kohteesta.

7. Nimeäminen: Teosten pitää olla erityisesti nimettyjä, teosten nimi julkaistaan luettelossa. Osallistujia kehoitetaan nimeämään teokset kuten niiden halutaan esiintyvän luettelossa.

8. Järjestäjä pidättää oikeuden tuottaa teoksen näyttelyyn, näyttelyyn internetissä ja internetistä ladattavaan pdf-luettelossa. Samoin järjestäjä pidättää oikeuden tuottaa teoksen painettuun luetteloon. Hyväksytyt teokset esitetään kilpailun näyttelyssä.

9. Järjestäjä voi kieltäytyä hyväksymästä teoksen osallistumista tuomaroinnin perusteella.

10. Näyttely edellyttää, että teosten suhteen ei ole ei ole olemassa laillisuusesteitä tai väärinkäyttöä tekijäoikeuksien suhteen. Kuvaajan pitää omata luetteloon hyväksyttyjen teosten tekijänoikeus ja taata järjestäjän oikeus näyttelyn ja luettelon tuottamiseen.

11. Maksutapa on PayPal. Jos maksutapa on käteinen, maksumääräys tai sekki, osallistujan teoksia ei tuomaroida eikä osallistujaa hyvitetä.

12. Tämä kilpailu järjestetään FIAPin, PSAn, NFFF’n, AFCC’n ja GPUn sääntöjen alaisuudessa. Osallistumiset, joita ei ole maksettu tai on maksettu väärin, hylätään.

13. Kaikille osallistujille lähetetään luettelo postitse. Luettelo julkaistaan myös internetissä pdf-muodossa.

14. Osallistumisten täytyy perustua valokuviin, joiden ottaminen perustuu valoherkkyyteen, ja olla osallistujan tekemiä.

15. Lähettämällä osallistumisensa osallistuja takaa oikeutensa työhön ja antaa oikeuden näyttelyn sponsoreille kopioida kaikki tai osan osallistuvasta materiaalista ilmaiseksi julkaisuihin sekä esittää ne näyttelyyn soveltuvalla välineellä. Tämä sisältää myös kuvagallerian internetissä.

16. Osallistuminen edellyttää kaikkien ehtojen hyväksymistä. Sama teos (mustavalkoinen tai värillinen) ei voi osallistua eri sarjoihin samana vuonna. Aikaisemmissa Obsession of Light näyttelyissä hyväksyttyjä teoksia ei saa tarjota näyttelyyn toista kertaa.

17. Palkinnot: palkinnot ja kunniamaininnat.
(SKsL = Suomen Kameraseurojen Liitto)
(VF = Vantaan Fotokerho)

18. Osallistumismaksu on 25 € ensimmäiseen osioon ja 5 € kultakin lisäosiolta. Siten osallistuminen kaikkiin neljään osioon maksaa 40 €.

19)   Tämä näyttely järjestetään FIAPin, PSAn , GPUn, Nordic Society of Photography’n ja AFCC sääntöjen alaisuudessa.

20)   Yhteystieto: obsession.vantaanfotokerho.net email exhibition@vantaanfotokerho.net

21)   Yksiväristen valokuvateosten määritelmä (FIAP) Mustavalkoinen teos, jonka sävyala istuu hyvin tummanharmaan (musta) ja hyvin vaalean harmaan (valkoinen) välille on monokromaattinen teos hrmaasävyineen. Mustavalkoinen teos, joka on täysin värjätty säilyy monokromaattisena teoksen ja on hyväksytty; tällainen teos saatetaan esittää luettelossa mistanvalkoisena. Toisaalta musta-valkoinen teos, joka on osittain värjätty tai siihen on lisätty yksi värikanava muuttuu värivalokuvateokseksi (polychrome) kuukuakseen värivalokuvateossarjaan.

22)   PSAn monokromaattisuuden määritelmä. Vedosta tai tiedostoa pidetään monokromaattisena ainoastaan, jos se antaa vaikutelman, että siinä ei ole värejä (se toisin sanoen perustuu vain harmaasävyihin mukalukien myös täysin mustan ja täysin valkoisen) TAI se anta vaikutelman harmasävykuvasta, joka on värjätty yhdellä väsilla koko kuva-alalta. (Esimerkiksi seepialla, punaisella, kullalla, jne.) Harmaasävykuva tai monivärjätty kuva tai kuva, joka antaa vaikutelman osittaisesta värjäyksestä, monivärjäyksestä tai käsittää vain osan värjättynä ei täytä monokromaattisuuden määritelmää ja pitää luokitella värivalokuvateokseksi.

23)  FIAP ja PSAn määrittely luontovalokuvalle

Kaikki vedokset ja tiedostot PSAn luontokuvakategoriassa ja PSAn suojeluksessa olviss näyttelyissä täytyy täyttää PSAn luontokuvamääritykset luontokuvatekselle seuraavasti:

Luontokuvan pitää pitäytyä käyttämään valokuvauksellisia keinoja luonnonhistoriasta poislukien antropologia ja arkeologia, sellaisessa muodossa, että asiantunteva henkilö kykenee tunnistamaan kohteen ja varmistumaan sen rehellisestä esittämisestä. Kuvan kerronnalisuuden täytyy olla painoarvoltan suurempi kuin kuvauksellisen laadun. Ihmiselementtejä ei saa esintyä elleivät nuo ihmiselementit ole olennainen osa luonnon kertomusta kuten pöllönpoikaset tai haikarat, jotka ovat sopeutuneet ihmisen muokkaamaan ympäristöön, tai joissa ihmiselementit jäljittelevät luonnon olosuhteita, kuten hurrikaaneja tai vuorovesiä. Tieteelliset nauhat, tunnisteet tai radiopaikantimet ovat sallittuja. Ihmisten luomat hybridikasvit, viljelykasvit, villiintyneet eläimet, kotitalouseläimet ja istutettut esimerkit eivät kelpaa missään manipulation muodossa, joka muuttaa valokuvallisen esittämisen todellisuutta.

Minkäänlainen tekniikka, joka lisää, sijoittaa uudelleen, vaihtaa tai poistaa kuvaelementtejä poislukien kuvan rajaaminen eivät ole sallittuja. Tekniikat, jotka parantavat valokuvan esitystä vaikuttamatta valokuvan sisältöön tai vaikuttamatta alkuperäiseen tapahtumapaikkaan ovat sallittuja mukaan lukien HDR-tekniikka, terävyyden syventäminen ja kaventaminen. Tekniikat, jotka poistavat elementtejä kameran toimesta kuten pölyn poisto, digitaalisen kohinan poisto ja filminaarmujen poisto, ovat sallittuja. Valokuvateosten rakentaminen useista valokuvista ei ole sallittua. Kaikkien sallittujen säätöjen pitää näyttää luonnollisilta. Värivalokuvia voi muuntaa harmasävyisiksi yksivärikuviksi. Infrapunakuvat, joko kuvausteknisesti otettuina tai derivoimalla tehtynä, ei hyväksytä.

Teokset luontokuvasarjassa voidaan jakaa kahteen luokkaan: luontovalokuvateokset (nature) ja luonnonvalokuvateokset (wildlife).

Luontovalokuvasarjaan lähetetyt teokset, jotka täyttävät yllä olevat luontovalokuvateoksen määritelmät voivat olla maisemavalokuvia, geologisia muodostumia, sääilmiöitä ja eläviä organismeja ensisijaisina kohteina. Tämä käsittää myös valokuvat jotka on otettu kontrolloiduissa olosuhteissa, kuten eläintarhoissa, riistatiloilla, kasvitieteellisissä puistoissa, akvaarioissa ja missä tahansa suljetussa tilassa, joissa kohde on täysin riippumaton elämän ylläpitämisestä ihmisen toimesta.

Teokset, jotka  osallistuvat luonnonvaraisten kohteiden valokuvateosten (luonnonvalokuvateokset/wild life) osioon ja täyttävät yllä olevan luonnonvalokuvan määrittelyn ovat määriteltyjä yhden tai useamman olemassa olevan eläinkunnan tai kasvikunnan organismeja vapaina ja olemassaolonsa puolesta kontrolloimattomia luonnollisissa tai vastaavissa olosuhteissa. Maisemat, maantieteelliset muodostelmat, valokuvat eläintarhoissa tai riistatiloilla tai mikään olemassaoleva eläintieteellinen tai kasvitieteellinen laji kontrolloiduissa olosuhteissa ei ole sallittu luonnonvaraisten valokuvateosten osiossa. Luonnovaraisten valokuvateosten osio ei ole rajoitettu eläimiin, lintuihin tai hyönteisiin. Merelliset kohteet samoin kuin kasvitieteelliset kohteet  (mukaanlukien sienet ja levät) kuvattuna luonnossa ovat soveltuvia luonnonvaraisia kohteita, kuten ovat olemassa olevien lajien haaskat.

Luonnonvaraisten kohteiden luonnonvalokuvat voivat osallistua näyttelyn luotovalokuvasarjaan.

24)   Valokuvajournalismin määritelmä: Valokuvajournalismin sarjaan osallistuminen edellyttää, että teoksilla on  informatiivinen sisältö ja tunnepohjainen vaikutus heijastaen ihmisen olemassaoloa maailmassamme. Jornalistisen arvon (tarinan kerronnallisuus) pitää olla ensisijalla valokuvan laatuun nähden. Uskottavuuden nimissä valokuvateokset, jotka johtavat harhaan totuudesta ja muodostavat tai lavastavat esityksen, eivät ole hyväksyttyjä. Tekniikat, joilla lisätään, sijoitetaan uudelleen, korvataan tai poistetaan mitään kohteita alkuperäisesta valokuvasta poislukien rajaus eivät ole sallittuja. Ainoat sallitut tekniikat ovat pölyn, naarmujen ja digitaalisen kohinan poisto, aiheen alkuperäisen ilmenemisen säilyttäminen, terävöitys, joka on itsestäänselvyys, ja muuttaminen monokromaattiseksi. Derivointi mukaanlukien infrapunakuvaus ei ole sallittua.

25)   Ryhmäosallistumiset

  • 5 osallistujaa – 10% alennus
  • Yli 10 osallistujaa – 20% alennus

Huom: Ryhmäosallistuminen tarkoittaa seuroja, yhdistyksiä ja muita valokuvausorganisaatioita. Ryhmäalennusosallistuminen edellyttää, että ryhmän sihteeri lähettää listan osallistujista osoitteeseen exhibition@vantaanfotokerho.net, ennen osallistujien rekisteröitymistä. Kukin ryhmän jäsen rekisteröityy henkilökohtaisesti ja lataa teokset henkilökohtaiseen profiiliin (identtisen postiosoitteen antaminen on edellytyksenä luottelon postittamiselle kaikille ryhmän jasenille!) Järjestäjä lähettää yleisen laskun ryhmän sihteerille ja lasku maksettuna kunkin ryhmän jäsenen status henkilökohtaisessa profiilissa muuttuu automaattisesti muotoon ‘maksettu’.

26)      Maksaminen

Osallistumismaksun voi suorittaa luotto- tai käteiskortilla PayPalin kautta (myös ilman rekisteröitymistä). Kukin osallistuja ohjataan PayPal-palvelun  internet-sivulle maksamista varten rekisteröitymisprosessin aikana. Osallistumismaksu on 25 € ensimmäiseen osioon ja 5 € kutakin lisäosiota kohden.

27)      Muut säännöt:

TÄRKEÄÄ: Kilpailun järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistumisen tai teoksen tuomaroinnissaan. Osallistuminen voidaan hylätä, jos se ei täytä julkaistuja kilpailun sääntöjä ja määrittelyjä tai se katsotaan sopimattomaksi. Varmistuakseen, että teokset täyttävät säännöt ja määrittelyt kilpailun järjestäjä suorittaa pistokokeita satunnaisiin teoksiin ollakseen varma, että:

  1. teokset ovat osallistujan alkuperäisteoksia. Koko kuva-alue täytyy olla osallistujan valokuvaamaa ja hänellä on oltava tekijänoikeudet kaikkiin lähettämiinsä teoksiin.
  2. teokset täyttävät yllä esitetyt säännöt ja määrittelyt. Tämä saattaa johtaa siihen, että osallistujaa pyydetään toimittamaan alkuperäinen vedos tai tiedosto. Mikäli ilmenee, että toimitettu teos loukkaa yllä esitettyjä sääntöjä ja määrittelyjä tai ei ole täysin osallistujan teos, osallistuja hylätään kaikilta osin ilman hyvitystä. Tilanteessa, jossa osallistuja ei onnistu toimittamaan vaadittua alkuperäiskuvaa, voidaan kilpailun järjestäjän harkinnan mukaan pitää hyväksyneenä yllä olevat säännöt ja hylätä ilman hyvitystä.
  3. Kilpailun järjestäjä päättää, mitkä hyväksytyistä teoksista sisällytetään luetteloon ja mitkä näyttelyyn.
  4. FIAPin dokumentti 2014/317 art.II.7.F “Lähettäessään vedoksia ja tiedostoja tähän FIAPin suojeluksessa olevaan kilpailuun osallistuja hyväksyy ilman poikkeuksia ja vastalauseita, että vedokset ja tiedostot voidaan tutkia FIAPin toimesta, että toimitetut teokset täyttävät FIAPin säännöt ja määrittelyt siinäkin tapauksessa, että osallistuja ei ole FIAPin jäsen; että FIAP käyttää kaikkia käytettävissään olevia keinoja hylkäyksen suorittamiseksi; että mikä tahansa kieltäytyminne yhteistyöstä FIAPin kanssa, alkuperäiskuvien otettuna kameralla, tai virhe sopivien todisteiden toimittamiseksi, johtaa FIAPin sanktioihin, joista seuraa poikkeaminen FIAPin säännöistä ja osallistujan nimen julkaiseminen missä tahansa tarpeellisessa muodossa sopimusrikkomuksen osalta. On suositeltavaa jättää meta-tieto kilpailuun osallistuvaan valokuvateos-tiedostoon koskemattomana mahdollisen selvityksen helpottamiseksi.”

PSA:

Jos milloin tahansa näyttelyjärjestäjän tai tuomareiden kohtuullisen harkinnan mukaan ennen näyttelyä, sen aikana tai sen jälkeen, kun osallistuja on lähettänyt teoksia, joista todetaan, että yksi tai useampi ei ehdottomasti täytä näitä sääntöjä, mukaan lukien ilmoitetut määritelmät, näyttelyjärjestäjät pidättävät oikeuden poistaa merkinnän osallistumisesta näyttelyyn ja mitätöidä kaikki näyttelyyn liittyvät hyväksynnät tai palkinnot. Osallistumismaksua ei näissä olosuhteissa hyvitetä tai palauteta. Osallistuja tiedosta, että tuomariston ja näyttelyn järjestäjien päätökset ovat lopullisia. Sen varmistamiseksi, että teokset noudattavat osallistumisen sääntöjä, ehtoja ja määrittelyjä, näyttelyn järjestäjä voi suorittaa tarpeelliseksi katsomiaan kohtuullisia toimenpiteitä varmistaakseen, että

  1. vedokset ja tiedostot ovat lähettäjän alkuperäisteoksia ja että
  2. teokset noudattavat tämän näyttelyn sääntöjä ja määritelmiä.

Näihin toimenpiteisiin kuuluvat, mutta eivät yksistään rajoitu, kenen tahansa osallistujan lähettämän teoksen RAW-tiedostojen tai muiden digitaalisten tiedostojen toimittamista järjestäjälle.

 

 

 

Comments are closed.