KuukausiKisan säännöt

KuukausiKisa (KK) jorma/2.2.2023

Tässä on listattu erinaisiä KuukausiKisaan liittyviä asioita. KuukausiKisassa käytetään sääntöinä kerhon kilpailujen yleissääntöjä. Koska kaikki kilpailumme eivät voi käyttää täsmälleen samoja sääntöjä voidaan yleissääntöjä muokata kilpailukutsuissa vastaamaan asianomaiseen kilpailuun liittyviä erityistilanteita. Muokkaukset tehdään otsikkokohtaisesti. Muokattavia asioita ovat ainakin kuvien latauskansio ja aikaan liittyvät päivämäärät. Yleensä KuukausiKisan kilpailukutsu julkaistaan Kerholaisen muistilakenterissa.

Kaikki KuukausiKisaan liittyvät ohjeet ja määräykset saa selville lukemalla kilpailujen yleissäännöt ja kilpailun kilpailukutsusta ne yleissääntöjen otsikkoihin liittyvät tekstit jotka poikkeavat yleissäännöistä.

Tällä kaikellla pyritään saamaan yhdet yleissäännöt jotka saadaan muutetuksi mihin tahansa eteen tuleviin kilpailutarpeisiin kirjoittamatta kaikkia sääntöjä uudestaan joka kerta. Selvitään kirjoittamalla uudestaan vain muutoksia tarvitsevat kohdat kilpailukutsuun.

Tavoitteet

 • valitaan kerhoillassa kerhon jäsenen ottama kuva KuukausiKisan parhaaksi kuvaksi
 • innostetaan jäsenistöä osallistumaan aktiivisemmin
 • opitaan kuvien arviointia
 • opitaan säätämään kuvia kilpailukäyttöön
 • jäseniltaan saadaan tuttu toistuva ohjelmanumero
 • kuvien katselu mielenkiintoisemmaksi

Säännöt

 • yhteen kerhoiltaan kerhon jäsen voi ladata korkeintaan 2 kuvaa jäseniltakohtaiseen kansioon
 • kuva ei saa aiemmin olla saavuttanut pistesijaa KuukausiKisassa
 • kuva voi olla värillinen tai mustavalkoinen
 • kuvien aihe on vapaa
 • kuvien käsittely on sallittua
 • kuvaaja voi käytää nimimerkkiä tai omaa nimeään
 • kuvat julkaistaan kerhoillassa yksi kerrallaan
 • vuorossa oleva kerhoiltaan osallistuva jäsen lausuu arvionsa kuvasta, mieluiten painottuen hyvien ominaisuuksien esilletuomiseen
 • muutkin, kuvan ottajaa lukuun ottamatta, voivat halutessaan lausua mielipiteitään
 • edellisen kerhoillan voittaja toimii tuomarina ja valitsee 3 parasta kuvaa
 • kauden alussa kerhon puheenjohtaja valitsee tuomarin
 • tuomarina toimiva saa asettaa kuviaan arvioitavaksi, ei kuitenkaan valita pistesijoille itse kuvaamaansa kuvaa
 • parhaaksi valittu kuva julkaistaan ”KuukausiKisan parhaana” verkkosivustolla
 • jos johonkin tehtävään näissä säännöissä velvoitettu ei ole läsnä, joku kerhon johtokunnan jäsenistä valitsee sijaisen

Palkinnot

 • julkaistaan voittajakuva kerhomme verkkosivuilla
 • jaetaan pikkupalkinto(karkkipussi, suklaalevy tms.) vuoden eniten kuukausikuvien avulla pisteitä saaneelle

Kilpailukutsut

Modifiointeja

Tässä yhteydessä modifioinneilla tarkoitetaan mahdollisuuksia, joiden avulla kilpailua saadaan säädettyä vastaamaan paremmin yhteisiä tavoitteita. Kilpailukutsussa julkaistaan aina seuraavan KuukausiKisan säännöt.

 • kuvien määrä muuttuu
 • kuvien ottoaikaa rajoitetaan
 • palkinot
 • anonymisointi
 • aihe annetaan
 • ym.ym.

Comments are closed.