Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Vantaan Fotokerho ry
Yhdistysrekisterinro: 129.065
Postiosoite: Kirstinkuja 6, 01400 Vantaa

Käyntiosoite: Pointti, Hagelstamintie 1 (vain jäseniltoina)
Puhelin: 0400317314

Henkilötietolain 26§:n ja 30§:n mukaiset yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina em. osoitteeseen tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Nimi: Eero Kukkonen
Postiosoite: Kirstinkuja 6, 01400 Vantaa
Puhelin: 0400 317314
Sähköposti: vantaan.fotokerho ( at ) sksl.fi
www.vantaanfotokerho.net

 1. Rekisterin nimi

Gruppo jäsenrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisissa tarkoituksissa, kuten

 • jäsensuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • jäsenmaksujen laskutus ja maksunvalvonta
 • jäsensuhdetta ylläpitävät markkinointitoimenpiteet (esim. telemarkkinointi, jäsenkirjeet, tiedotteet)
 • päällekkäisten tietojen hallinta ja eliminointi
 • palvelujen ja jäsentoiminnan kehittäminen
 • tutkimus ja tilastointi

Lisäksi Suomen Kameraseurojen Liitto ry:llä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin) henkilötietolain mukaisesti. Suomen Kameraseurojen Liitto ry ja sen yhteistyökumppanit voivat lähettää rekisteröidylle jäsenelle suoramarkkinointia sähköisesti (esim. sähköpostitse tai tekstiviestien välityksellä) rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää valikoitujen yhteistyökumppaneiden asiakasviestintään ja markkinointiin niiden potentiaalisille asiakkaille, kuitenkaan luovuttamatta henkilötietoja näille tahoille. Rekisteröidyn tiedoista nimi, ikä, sukupuoli ja äidinkieli sekä yksi henkilöön liittyvä muu tunnistetieto sekä yhteystiedot voidaan siirtää markkinointirekisteriin käytettäväksi suoramarkkinointitarkoitukseen myös jäsenyyden päättymisen jälkeen.

 1. Rekisterin tietosisältö
 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi ja osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • jäsenen mahdollisesti itsestään antamat profilointitiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten asiakkaan ilmoittamat markkinoinninestotiedot tai sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron tekstiviestin osalta mahdollisesti annettu suoramarkkinointisuostumus
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
 • jäsenen oma ilmoitus (internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla)
 • jäsenyyden kestäessä jäseneltä saatavat tiedot
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 • Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 § mukaisesti
 • Mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä vastaaviin selvityksiin
 • Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
 2. Manuaalinen aineisto
  Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.
 3. Sähköisesti talletetut tiedot
  Jäsenyystietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne yhdistyksen nimetyt toimihenkilöt, joilla vastuualueensa puolesta on oikeus käsitellä jäsenyystietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään Gruppo Software Oy:n ylläpitämiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoilla.

 

Comments are closed.