Kilpailujen yleissäännöt

Vantaan fotokerho ry Versio 1.0.04 23.1.2023/Timo


Yleistä

Näitä yleissääntöjä noudatetaan kaikissa sisäisissä Vantaan fotokerho ry:n valokuvanäyttelyissä ja – kilpailuissa (myöhemmin tässä dokumentissa kilpailu).
Yleissääntöjä voidaan muuttaa kirjoittamalla muuttuneen kohdan otsikko ja uudet säännöt kilpailun kilpailukutsuun. Uusia otsikoita voidaan tarpeen mukaan lisätä kilpailukutsussa.

Toimitusaika ja -paikka

Kuvatiedostot toimitetaan sähköpostin liitetiedostoina tai kerhon kuvat.fi-palvelun kilpailulle omistettuun kansioon. Viimeisin toimitusaika ja -paikka määritellään aina kilpailukutsussa.

Osallistumisoikeus ja kuvaajan vastuu

Vantaan Fotokerhon jäsen voi osallistua kilpailuihin itse ottamillaan valokuvilla, fotogrammeilla tai valokuvaan perustuvilla sekatekniikoilla toteutetuilla teoksilla, joihin hänellä on täydet oikeudet ja kuvaajan vastuu. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus julkaista teos ja että teos ei loukkaa Suomen lakeja ja asetuksia. Valokuvilla tarkoitetaan näissä säännöissä kamerassa valotettuja kuvia. Kilpailukuva on joko digitaalinen kuvatiedosto tai vedos. Vedos voi olla osallistujan itsensä vedostama tai kuvavalmistamossa teetetty. Kaiken kuvankäsittelyn on oltava osallistujan itsensä tekemä. Kaikkien kuvaoriginaalien tulee olla osallistujan itsensä kuvaamia ja koostamia.

Teosten käyttö

Vantaan Fotokerholla on oikeus tallentaa kilpailuun osallistunut teos. Lisäksi Vantaan Fotokerholla on korvauksetta oikeus julkaista kuva tuloksia julkistettaessa, seuran näyttelyissä ja vuosikirjassa sekä käyttää ja julkaista kuva kerhon omissa tiedotustarkoituksissa. Kilpailuun osallistuja sitoutuu luovuttamaan teoksensa em. tarkoituksiin. Vantaan fotokerho ry sitoutuu olemaan käyttämättä kuvia kaupallisiin tarkoituksiin.

Kilpailusarjat

Kukin kerhon jäsen voi osallistua seuraavasti:
• Digitaaliset värilliset kuvat max 4 kuvaa, aihe vapaa
• Digitaaliset mustavalkokuvat max 4 kuvaa, aihe vapaa

Kuvakoot

Resoluutio on 300 dpi ja tiedostokoko max. 2 Mb. Tiedostomuoto on jpg ja väritila sRGB.
Kuvan vaakasivun pituus enintään 1920 pikseliä ja pystysivu enintään 1080 pikseliä.
Neliökuvan (kaikki sivut yhtä pitkiä) sivun pituus on max. 1080 pikseliä.
Kuvakooksi suositellaan 1920×1080 (HD-TV) pikseliä.

Kuvien nimeäminen

Kuvat nimetään siten, että tiedostonimestä ilmenee kuvaajan nimi tai nimimerkki ja teoksen nimi. Esimerkiksi kun kuvaaja on Kalle Kontax ja teoksen nimi on Hymyt huulilla, niin tiedostonimeksi annetaan Kalle Kontax_Hymyt huulilla.jpg. Nimimerkkiä käytettäessä vaihdetaan tiedostonimeen nimen tilalle nimimerkki, ja tieto nimimerkin oikeasta nimestä toimitetaan sähköpostitse kerhon sihteerille. Vain sellaisten nimimerkkien kuvat arvioidaan, joiden oikea nimi on sihteerin tiedossa kuvien viimeisimpänä palautuspäivänä. Kilpailukutsussa määritellään onko nimimerkin käyttö sallittua vai pakollista.

Kuvien käsittely

Kuvien käsittely on vapaa.

Tuomaristo ja tuomariston tarkentavat ohjeet

Vantaan fotokerho valitsee tuomariston. Tuomaristossa voi olla yksi tai useampi tuomari. Tuomaristolle toimitettavista kuvatiedoista annetaan itse kuvan lisäksi tiedostonimestä ilmenevä yksilöivä numeerinen tunniste ja kuvaajan teokselle antama nimi. Esimerkki kuvatiedoston nimestä: 123456_Aamukaste.jpg. Kuvista poistetaan exif-tiedot ja tiedostonimestä muut mahdolliset tiedot edellä mainittuja tietoja lukuun ottamatta.

Tuomaristo voi harkintansa mukaan pienentää pisteitä saavien kuvien määrää tai kuvien määrä määritellään kilpailukutsussa. Kts. Kohta ”Kuvien pisteytys ja voittaja”.
Tuomaristo voi saada kuvan kuvaajan kuvalle antamat alkuperäiset tiedot (mm. nimi) vasta tuomariston luovutettua tuomaroinnin tulokset. Tuomariston jäsen ei itse saa osallistua kilpailuun.

Tekninen muokkaaja

Kerho valitsee kuhunkin kilpailuun teknisen muokkaajan. Tekninen muokkaaja vastaa:
• kilpailukuvien tallennuspaikan olemassaolosta ja oikeuksista
• alkuperäisten kuvien säilytyksestä erillään julkisesta paikasta
• tuomaristokuvien uudelleennimeämisestä
• nimimerkkejä käytettäessä oikean nimen lisäämisestä alkuperäiseen tiedostoon
• alkuperäisten tiedostonimien ja tuomaristokuvien tiedostonimien vastaavuudesta
• tuomaristokuvien exif-tietojen poistosta
Tekninen muokkaaja voi osallistua kilpailuun.

Kuvien pisteytys ja voittaja

Kustakin kilpailussa mukana olleista kilpailusarjoista valitaan 8 parasta kuvaa. Kuville annetaan pisteet seuraavasti: Sija 1=10p, 2=8p, 3=6p, 4=5p, 5=4p, 6=3p, 7=2p ja 8=1p.
Kilpailun voittaa se kuvaaja, jonka kokonaispistemäärä on suurin.
Kilpailukutsussa määritellään ehdot mahdollisesta näyttelyyn hyväksymisestä.

Comments are closed.